Privacy en Backup

Privacy

De gegevens over personen, bedrijven, relaties, activiteiten en extra info die via UrenReg ingevoerd worden, zullen op geen enkele wijze worden gebruikt voor andere doelen dan het registreren van uren. Deze gegevens worden noch door ons gebruikt noch aan derden verstrekt. Alle gegevens van een bedrijf worden na afloop van de overeenkomst volledig verwijderd. UrenReg bevat een beperkt aantal persoonsgegevens. Op deze gegevens is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Iedere gebruiker heeft een eigen, unieke, persoonlijke inlognaam met wachtwoord. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van het wachtwoord.

Backup

Iedere nacht tussen 00:00 en 6:00 uur wordt er een back-up van de gegevens gemaakt. De back-up wordt op een andere locatie opgeslagen. De back-up is bestemd voor system-recovery doeleinden en is niet bedoeld voor archivering. Voor eventueel verlies van gegevens kan UrenReg niet aansprakelijk gesteld worden.

Fysieke beveiliging

De UrenReg-servers bevinden zich in een beveiligde omgeving. De locatie waar de apparatuur staat opgesteld, is voorzien van beveiligingssystemen, brandblusapparatuur, noodstroom- en netwerkvoorzieningen, UPS-eenheden, back-upgeneratoren en klimaatregeling. De locatie kan alleen worden betreden door geautoriseerde medewerkers en wordt 24 uur per dag bewaakt door gecertificeerd personeel. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het contactformulier.